Úvod
Czech English Germany Rusian
+420 603 525 129
Prodejna
Vzorkovna
Podlahářské práce
Půjčovna brusek
Odborné poradenství

    PODLAHÁŘSTVÍ VOBORNÍK - PŮJČOVNA BRUSEK   

PRONÁJEM PROFESIONÁLNÍCH BRUSEK PRO RENOVACE A BROUŠENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH - PARKETY - PRKNA - APOD..

Pro ty zručnější jsme zavedli půjčovnu profesionálních brusek na dřevěné podlahy. Nejen sami provádíme, ale také k renovacím Vašich podlah pronajímáme sadu dvou profi brusek - velkou na plochu a malou na okraje a rohy. Ochotně Vám před zapůjčením poskytneme potřebné instrukce a rady. Některé z nich, kterak renovovat - brousit Vaší dřevěnou podlahu, najdete i níže. Jako nové tak můžete mít díky broušení podlahy z parket nebo prken, na kterých se již podepsal čas. Brusky jsou zabezpečeny proti úrazu, mají vyřešené odsávání prachu, jsou výkonné a hospodárné. Zapojují se do elektrické sítě na 220 V.

Jste šikovní kutilové? Zruční pracanti? Půjčte si naše profesionální stroje pro renovace a broušení parket, prken i jiných dřevěných podlah a pusťte se do toho s naší podporou.

 

 R EALIZACE NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ:

 PŘED - Několik sezón bez pravidelné údržby čekala dřevěná terasa na svou renovaci.  Takový povrch již nebylo možné pouze vyčistit. 

PO - Po broušení profesionálními bruskami, které půjčujeme se majitel dočkal terasy jako nové. Za víkend bylo vše hotové a přípravené k olejování.

PŘED - Z původního záměru zákazníka dát na prkennou podlahu PVC po konzultaci sešlo a pro tentokráte vyhrála příroda nad plastem.

PO - Po vybroušení proběhlo lakování. Zákazník nakonec ušetřil svou prací nemalé peníze a stoupnul z několika důvodů v očích své manželky.

PŘED - Náš zákazník odstranil koberec a zjistil, že léta chodil po dřevěné podlaze, kterou si také léta přál. Vědom si své šikovnosti se pustil do broušení parket úspornou svépomocí.

PO - Po dodržení technologie celého procesu renovace nemohl být jiný výsledek, než spokojenost. Koberec vystřídala hodnotnější masivní dřevěná podlaha. Parkety jako nové.

 

 Cena za pronájem s 21% DPH

Ceny platné k 01.05.2020

Pro více informací o cenách a volných termínech nás kontaktujte.

Stroj / Zařízení

Půldenní pronájem

Denní pronájem 

Pronájem na víkend

Vizualizace sttrojů

Rozměry

Váha

Výkon

Jištění

Napětí

Vratná kauce

OD

1.den 09:30hod

DO

1.den 15:30hod

OD

1.den 09:30hod

DO

2.den 09:30hod

OD

Pátek 15:00hod

DO

Pondělí 09:30hod 

Pásová bruska

Lagler Hummel

+

Krajová bruska 

Unico / Wiking

1.500

1.900

2.500

+

6.000

kč/set

Pásová bruska 

Lagler Hummel

1.300

1.600

1.900

1040x360x1000m

79kg

2,2kW

16A

230V

5.000

kč/ks

Krajová bruska 

Lagler Unico 

nebo

Bona Wiking

600

800

1.000

800x 600x340mm

20kg

1,1kW

10A

230V

1.000

kč/ks
 

Součástí ceny za pronájem nejsou brusné papíry - smirky. Jejich spotřeba závisí na povrchu a stavu podlahy. Set o dvou bruskách obsahuje kompletní výbavu, je plně funkční a připravený k použití. Před využitím služeb naší půjčovny je potřeba zaplatit vratnou zálohu a k tomu předložit 2 průkazy totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, rodný list, nebo jiné dokumenty) s adresou trvalého pobytu.

Pro rezervaci sady na broušení nám neváhejte zavolat, nebo nás osobně navštívit a domluvit si volný termín pro zapůjčení strojů. 

 KONTAKT 

 V ÍCE INFORMACÍ O STROJÍCH:

Pásová - válcová bruska LÄGLER HUMMEL

- jednofázový motor, střídavý proud = 230290 V/2,2 kW
- pojistka = 16 A
- průměr brusného válce brusky Lägler = 200 mm
- počet otáček brusného válce = cca 2.400/min.
- rozměry brusného pásu = 200 x 750 mm
- hmotnost brusky Hummel = 79 kg 
- bezpečnostní jištění nulováním
- tepelná pojistka proti přetížení

Krajová bruska LÄGLER UNICO nebo BONA WIKING
 
- jednofázový motor, střídavý proud = 230 V/1,2 kW
- pojistka = 10 A
- průměr brusného talíře brusky Lägler = 178 mm
- počet otáček brusného talíře = cca 2.800/min.
- délka nástavce modelu 350 = 350 mm
- délka nástavce modelu 230 = 230 mm
- délka nástavce modelu 105 = 105 mm
- hmotnost jednotlivých modelů = 21/20/19 kg
- bezpečnostní jištění nulováním
- tepelná pojistka proti přetížení

 O  PRÁCI SE STROJI -

PŘÍPRAVA DŘEVĚNÉ PODLAHY PRO BRUSNÉ PRÁCE

Před začátkem brusných prací musí být podlaha vysáta a zbavena volných částí, jako jsou například třísky. Dále je nutné odstranit z povrchu, který budeme brousit, veškeré prvky ze železa a jiných dalších materiálů, než ze dřeva. Hřebíky a vruty je bezpodmínečně důležité zapustit do podlahy pod úroveň obrusu tak, aby se zabránilo poškození brousícího prostředku strojů, nebo vzniku jisker, což může mít za následek požár vznícením se brusného prachu. Pro opracování okrajů a rohů je třeba demontovat stávající obvodové lišty a zejména veškeré hřebíky, kterými byly připevněny k podlaze. Důležité je provést veškeré potřebné opravy ještě před samotným broušením. Pro docílení optimálního vybroušení dřevěné podlahy, nepoškození vlastního zdraví a strojů, musí být podlaha, kterou renovujeme, neustále udržována v přijatelném pořádku a čistotě pro práci.

 

SPRÁVNÁ VOLBA POŘADÍ HRUBOSTI SMIRKŮ

Počet kroků broušení a sled zrnitosti brusiva závisí na velikosti a množství výškových přesahů mezi jednotlivými prvky, nerovnosti plochy, znečištění povrchu, jaký původní materiál byl použit k povrchové úpravě (lak, olej, barva), hloubka a počet stávajících rýh, které chceme odstranit, aj. Brusivem s hrubým zrnem se odstraní znečištění a výškové přesahy, až se docílí rovného povrchu. Následující výbrusy brusivem s jemnější zrnitostí, pak slouží především k odstranění stop po předchozím hrubém broušení. Neměla by se vynechat žádná zrnitost, jinak se sotva podaří odstranit stopy po předešlém broušení a po aplikaci povrchové úpravy (např. po lakování nebo olejování) se nám nevyhnutelně objeví viditelné a výrazné rýhy.

 

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO PRÁCI S PÁSOVOU / VÁLCOVOU BRUSKOU

Na začátku prací je třeba se pokusit začít při prvním kroku broušení s co „nejjemnější“ možnou zrnitostí smirku, která i tak bude dostatečně hrubou volbou. To může pozitivně ovlivnit jak kvalitu práce, tak i materiálovou a časovou nákladnost. Brusná dráha u válcové nebo pásové brusky, určené pro plošné broušení, je chod vpřed a chod vzad po dané dráze. Úběr materiálu je dán šířkou záběru brusného válce, volbou hrubosti smirku, nastavení brusného tlaku i rychlostí, s jakou se s bruskou pohybujeme. Kroková rychlost by měla být rovnoměrná a ne příliš pomalá. Efektivní šířka záběru brusného válce (tzv. šířka brusného válce bez přesahu brusných drah) by neměla překročit 85%. Jak je patrno z obrázku níže, mělo by se s bruskou brousit vždy zleva doprava. Tak jede boční pojezdové kolečko vždy po vybroušené ploše. S tímto strojem se pohybujeme vpřed s mírným bržděním a couváním vzad s vynaložením nepatrně větší síly - tažením. V žádném případě nezůstávejte s rotujícím spuštěným brusným válcem stát nebo neměňte směr pohybu bez zvednutí brusného válce se smirkem od podlahy. Takto by vznikl nevratný probrus – obrus podlahy, který by především při hrubší zrnitosti již nebylo možno následným ­jemnějším brusivem odstranit. Před koncovými body brusného chodu musí být brusný válec v pravý čas pomalu nadzvednut od země. Tímto pracovním postupem je podlaha po každém výbrusu rovnější a zabrání se tím jejímu zvlnění. Změna směru pojezdu brusky by měla ležet v méně osvětlených částech místnosti. Při změně směru broušení je nutné vždy a včas nadzvednout brusný válec od podlahy, aby se zabránilo probroušení. Po každém brusném chodu vyčistěte pečlivě celou plochu pomocí výkonného vysavače. Spáry (škvíry mezi parketami a prkny) do šířky cca 2 mm a při minimálním pohybu podlahy, se také celoplošně tmelí přípravky k tomu určeným, což jsou roztoky k přípravě tmelů pro dřevo, které po smíchání s jemným brusným prachem slouží k vytmelení spár. Po vytvrzení tmelu se podlaha celoplošně přebrousí zrnitostí / hrubostí smirku P80, pásovou bruskou. Poté je možné provést konečné broušení s P100, které bývá většinou možné jako finální před samotnou povrchovou úpravou například lakováním, nebo olejováním. Při nadměrném nánosu tmelu se doporučuje broušení se stejnou zrnitostí jako před tmelením spár. U různých tmelů je třeba sledovat rychlé opotřebení brusiva, což může vést speciálně u broušení okrajů a rohů k brusným / spáleným stopám. Zejména nevytvrzený tmel způsobuje rychlé zalepení brusného kotouče. Poslední výbrus s nejjemnější zrnitostí by mě l být vždy prováděn ve směru dopadu světla – a to samozřejmě s ohledem na vzor pokládky. Poslední jemné broušení, s hrubostí smirku P100 nebo P120, by mělo být vedeno ve směru dopadu světla, případně konečná broušení jsou vhodná provádět talířovou bruskou.

 

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO PRÁCI S KRAJOVOU BRUSKOU

Při broušení bruskou krajovou je právě tak důležité dodržovat pořadí  zrnitosti.  Stroj  se  vede  krouživými pohyby bez přítlaku podél okrajů plochy. Lze pracovat jak s brusným papírem na přichycení středovým šroubem, tak i s kotoučem na suchý zip. Aby se zamezilo nekvalitnímu výbrusu (probrusům), musí být stroj během broušení stále v pohybu. Pro potlačení viditelného přechodu mezi plošným a okrajovým broušením je třeba použít stejné zrnitosti brusiva.

 

MÁME-LI VYBROUŠENO..

Můžeme se pustit do povrchové úpravy například lakováním, nebo olejováním. Můžeme také podlahu i barevně upravit mořením, nátěrem. Možností, barevných variant, způsobů, jak kresbu dřeva potlačit, nebo zvýraznit, retušovat nevratná poškození podlah, aj. je opravdu mnoho. Záleží na šikovnosti i odvaze kutila.

  

NEBO VAŠÍ PODLAHU SVĚŘTE

někomu, kdo je i na broušení a renovace dřevěných podlah odborník, tedy

NÁM - PODLAHÁŘSTVÍ VOBORNÍK.

My samozřejmě

STROJE NEJEN PŮJČUJEME.

Pro více informací nás kontaktujte.

Opravy, renovace a broušení dřevěných podlah

děláme již řadu let a stále nás baví.

    PODLAHÁŘSTVÍ VOBORNÍK - PROVÁDÍME RENOVACE   

BROUŠENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH - PARKETY - PRKNA - APOD..

Broušení parket a prken zejména. Celá proměna podlahy od první opravy, výměny lamely nebo parkety, průběh broušení, až po konečnou povrchovou úpravu, je dílo podobné zázraku, který se Vám děje přímo pod rukama. Objevte to, co jste možná ani nevěděli, že máte. Nakoukněte pod koberce, PVC, linolea, podkladové desky a možná i Vás tam čeká výzva, na jejíž konci může být krásná a funkční přírodní dřevěná podlaha, která dá Vašemu prostoru jiný rozměr. Ať už se do toho pustíte sami, nebo s námi. Může jít o podlahu starobylou, nebo zcela novou. Brousit lze velmi hrubě i jemně. V novostavbě, starší stavbě, v domě i bytě. V kancelářích, na úřadech, ve školách. V halách, tělocvičnách a sálech s multifunkčním, společenským, tanečním, sportovním využitím. Nezapomeňme ani na chaty, chalupy a terasy. Dřevo a dřevěné podlahy jsou zkrátka všude kolem nás a byl by hřích, nechat je ladem, nezvelebovat, neopečovávat, neužít si jejich vlastností a krásy a nezachovat je i pro příští generace.

VÍCE V   KONTAKT ECH..

 

Pokud tagy, určitě nás najdete i díky: Podlahářství Voborník Cheb - podlaha podlahy - prodej prodejna vzorkovna vzorkovník materiály chemie doplňky skladem dovoz podlah - podlahářské práce - pokládka podlah - ( zkrátka ) - půjčovna profi profesionálních brusek válcová bruska Lagler krajova Bona DCS system - broušení parket prken masivní parkety masiv dřevo - Voborník Tomáš - člen Cechu podlahářů ČR - člen KHKKV Krajská hospodářská komora ČR - člen Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR - opravy a rekonstrukce podlah podkladů povrchů - dilatace penetrace impregnace izolace měřič vlhkosti odtrh pevnost drolivost suchost klima injektáž zpevnění stěrkování nivelace kletování - stěrka beton anhydrid dřevotříska deska OSB - diamant smirek brusky sanační frézy talíř broušení příprava podkladů repase srovnání tmelení - řez pila kotoučová přímočará stolní aku vrtání šroubování celoplošné lokální lepení vodováha laser měřič vágris trámy přílože špány špánování drásání struktura povrchu - vzorkovna a prodejna podlah s materiálem souvisejícím - zakázková kancelář - podlahářské práce - půjčovna profi brusek na dřevěné podlahy - půjčovna přenosných elektrických vysoučečů, odvlhčovačů, odlučovačů vlhkosti a topidel - odborné poradenství - aj. - bělení tónování - pokládka položení instalace aplikace demontáž montáž neblamáž - ( kvalitní firma ) - kvalitní dřevo dřevěná podlaha masivní vícevrstvá parkety mozaika kazety prkno lamela vzory suky letokruhy vzory kresba druhy exotická ne erotická - kvalitní korková podlaha korek masivní plovoucí vícevrstvý -  přechodové - práhy - tmelení - silikonování - sanace sanační - brusky - diamantové kotouče - smirky - přírodní linoleum Marmoleum pás čtverce frézování svařování za studena za tepla - vinylové vinylová podlaha dílce celovinyl Hydrocork - PVC CV homogenní heterogenní v pásu pásech čtvercích dílcích antistatické - kvalitní laminátová plovoucí podlaha podložka podložky různých vlastností a funkcí kročejový hluk protiskluz antihluk možná i antistres zámkový spoj pero drážka - ( která umí ) - podlahové topení elektrické vodní možná podvodní - garsonka molobyty byty rodinný dům domy patra schody tělocvičny tělocvična tělocvičnách schodiště předsíň koupelna obývací prostor kuchyň dětský pokoj pokoje haly sály společenské multifunční sál  sportovní tělocvična herna herny kanceláře veřejné prostory školy nemocnice úřady státní soukromé zákazník investor architekt stavební dozor záruky záruka servis objednávka objednání konzultace zaměření provedení realizace poradenství co a jak proč - ( a ví ) - bytové zátěžové průmyslové kvalitní profesionální výhodná běžná obvyklá nízká levná podlaha levně bazar podlah výprodej skladu výprodejová cena likvidace zásob - podlahové oleje lakování podlah laky taky PU nátěry RAL barevné transparentní - údržba úklidové čistící prostředky - životnost záruky záruka servis - ( co dělá ) - doporučená doporučujeme - podlahy kvalitně rychle - certifikát -školení - záruka záruky - servis - kusové běhouny - vyrovnávací stěrky - údržba - obkládání schodů - na rošty - zaměřní rozpočet zaměření kalkulace - nejvhodnější podlahy - veřejné soukromé prostory - v bytech sálech tělocvičnách rodinných domech výrobních průmyslových haláh - vzorkovna vzorková prodejna vzorky - prodejna - čistící prostředky - objednat zdarma levně výhodná nabídka - odborník - profesionál - nejlepší řemeslník spolehlivá firma - Bona Loba Thomsit Chemos Den Braven Mamut Uzin Mapei Bralep Dr Schutz Pattex Chemoprén Wakol Design Line Bacana Design Tex Fatra Napajedla Hydrocork Thermofix Esco Magnum Meister Egger Kahrs Tarkett Forbo Novilon Profil Team Sia - profesionální - zkušená kvalitní firma kvalita - odborná práce - řemeslo řemeslník - spolehlivá firma - doporučená doporučujeme - podlahy kvalitně rychle - certifikát -školení - záruka záruky - servis - poradenství - podlahářství podlahy Cheb vinyl laminátová plovoucí podlaha- podlahářství podlahy Sokolov - podlahářství podlahy Karlovy Vary - podlahářství podlahy Mariánské Lázně - podlahářství podlahy Františkovy Lázně - podlahářství podlahy Aš - podlahářství podlahy Česká republika - Podlaha, podlahy, podlahamy, podlahama - Karlovarský Plzeňský kraj - Podlahy ve všech slovních pádech. ( to jsme my ) Jestli jste to dočetli až sem, a tyto informace Vám nestačili, pak nás převelice těší Váš zájem a je nejspíš načase, potkat se osobně v naší provozovně.

© Voborník Tomáš - www.podlaharstvi-vobornik.cz - Podlahářství Voborník ®

 

UKÁZKY REALIZACÍ


ZAJÍMAVÉ ODKAZY
VIDEPODLAHY.cz - Podlahářský videokatalog Videa - YouTube

© Voborník Tomáš - www.podlaharstvi-vobornik.cz - Písečná 8 - Cheb - 350 02 - ČR - Podlahářství Voborník ®